OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00028081/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-03-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Chajew.

Nieruchomość składa się z siedliska mieszkalnego na działce nr 138 i 6 działek rolnych niezabudowanych.

Opis działki nr 138 o powierzchni 0,5400 ha.:

Działka o kształcie prostokątnym zabudowana od frontu siedliskiem składającym się z budynku mieszkalnego i gospodarczego. Dojazd lokalną drogą asfaltową. Teren ogrodzony od frontu płotem z cegły klinkierowej z metalowymi prętami, z boku płyty prefabrykowane, podwórko - utwardzona ziemia.

Uzbrojenie - energia elektryczna i wodna z sieci, szambo własne betonowe.

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, wybudowany w 1975r., rozbudowany w 2009r. Zakończenie rozbudowy nie zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego. Właściciel posiada dokumentację techniczną budynku.

Powierzchnia użytkowa - 281 m²

Powierzchnia zabudowy - 165 m²

Pomieszczenia:

Piwnica – kotłownia, pralnia, pokój, kuchnia, wc.

Parter – salon, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i spiżarnia.

Piętro – 5 pokoi, łazienka z wc, przedpokój i garderoba.

Opis budynku gospodarczego:

Budynek parterowy, dach kryty eternitem, ściany murowane z bloczków, wybudowany w latach 70-tych, przebudowany w 2013r. ze stodoły, o powierzchni zabudowy 200 m². W budynku są 3 stanowiska warsztatowe.

Suma oszacowania wynosi 164 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 675,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 490,00zł.

 

Opis gruntów rolnych niezabudowanych:

Opis działki nr 46 o powierzchni 2,0700 ha.

Działka zlokalizowana na obrzeżach miejscowości, kształt prostokąt wydłużony, dojazd lokalną drogą asfaltową, teren płaski, niezmeliorowany, łąka.

Suma oszacowania wynosi 30 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 040,00zł.

Opis działki nr 47 o powierzchni 1,1100 ha.

Działka zlokalizowana na przeciwko działki nr 46, kształt prostokąt wydłużony, dojazd lokalną drogą asfaltową, teren płaski, niezmeliorowany, rola.

Suma oszacowania wynosi 17 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 425,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 790,00zł.

Opis działki nr 95 o powierzchni 0,4100 ha.

Działka zlokalizowana w głębi za działką zabudowaną nr 138, kształt prostokąt wydłużony, dojazd drogą polną, teren płaski, niezmeliorowany, łąka.

Suma oszacowania wynosi 5 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 540,00zł.

Opis działki nr 96 o powierzchni 0,4100 ha.

Działka zlokalizowana obok działki nr 95, kształt prostokąt wydłużony, dojazd drogą polną, teren płaski, niezmeliorowany, łąka.

Suma oszacowania wynosi 5 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 540,00zł.

Opis działki nr 924/2 powierzchni 0,2800 ha.

Działki nr 924/2 i 925/2 zlokalizowane obok siebie, łąki teren podmokły, dojazd drogą polną.

Suma oszacowania wynosi 3 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 475,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330,00zł.

Opis działki nr 925/2 o powierzchni 0,2800 ha.

Działki nr 924/2 i 925/2 zlokalizowane obok siebie, łąki teren podmokły, dojazd drogą polną.

Suma oszacowania wynosi 3 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 475,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330,00zł.

należącej do dłużnika:Wojciech Kluba, Grażyna Kluba

położonej: 98-277 Brąszewice, Chajew

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00028081/7

 

Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W tytule przelewu należy wskazać nr działki.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>OPERAT SZACUNKOWY<<

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00049087/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2015r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja:

 

nieruchomości zabudowanej o kształcie wydłużonego trapezu, krótszym bokiem o długości 24m graniczy z ulicą POW. Działka uzbrojona w sieć wodną i energetyczną, ogrodzenia metalową siatką na podmurówce. Teren płaski porośnięty starymi drzewami owocowymi i krzakami. W głębi kort ziemny tenisowy wybudowany w 2003r. We wschodniej granicy działki znajduje się niewielki murowany budynek magazynowogospodarczy. Stan budynku zły do wyburzenia.

 

należącej do dłużnika:Anna Zasina, Leszek Zasina

położonej: 98-200 Sieradz, POW 99, Sieradz,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00049087/2

 

Suma oszacowania wynosi 309 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 206 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 30 960,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

>>OPERAT SZACUNKOWY<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00016983/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prostokątnej działki gruntu o szerokości 30 m. zabudowanej od frontu siedliskiem mieszkalnym o powierzchni 30 ar i gruntu niezabudowanego. W skład siedliska wchodzi budynek mieszkalny, wiata na narzędzia i drewniana szopa. Teren siedliska ogrodzony od frontu płotem z metalowych prętów na podmurówce z cegły klinkierowej, pozostałe ogrodzenie płot z płyt prefabrykowanych.

 

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, wybudowany z materiałów tradycyjnych w 1998r. o powierzchni użytkowej - 133 m².

Piwnica – kotłownia, garaż, letnia kuchnia, pokój oraz pomieszczenie gospodarcze.

Parter – salon, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i sień – stan dobry.

Poddasze – 4 pomieszczenia nie wykończone - stan surowy, podłogi - wylewki betonowe, instalacja CO wyprowadzona, bez kaloryferów, ściany do malowania.

 

Na działce za budynkiem znajduje się drewniana szopa dla gołębi oraz wiata na maszyny z płyt betonowych.

należącej do dłużnika: Stanisław Krzysztof Plichta, Marzanna Elżbieta Plichta

położonej: 98-235 Błaszki, Łubna Jarosłaj,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00016983/3

Suma oszacowania wynosi 177 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 720,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

KM 770/14, KM 2149/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00058925/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja

trzypokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,72 m², znajdującego się na III piętrze bloku, zlokalizowanego w centralnej części miasta – osiedle Kasztanowe. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wodomierze oraz gniazda telewizji kablowej.

Opis pomieszczeń :

Pokój nr 1 z balkonem.

Podłoga – mozaika parkietowa, ściany malowane, okno drewniane, na balkonie – wylewka betonowa.

Pokój nr 2.

Podłoga – mozaika parkietowa, ściany tapetowane, okno drewniane.

Pokój nr 3.

Podłoga – mozaika parkietowa, ściany tapetowane, okno drewniane.

Kuchnia.

Podłoga - lentex na betonie, ściany malowane, obok zlewozmywaka na ścianie częściowo glazura, okno drewniane. Kuchnia gazowa i zlewozmywak.

Przedpokój.

Podłoga - mozaika parkietowa, ściany tapetowane, drzwi wejściowe – standardowe drewniane .

Łazienka.

Podłoga – wylewka betonowa, ściany tapetowane, wanna, umywalka.

WC.

Podłoga – wylewka betonowa, ściany tapetowane, sedes.

 

należącej do dłużnika:Krystyna Łuczak

położonej: 98-200 Sieradz, Grota Roweckiego 2/27,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00058925/5

Suma oszacowania wynosi 121 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 140,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>OPERAT SZACUNKOWY<<