OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00037376/8, KW SR1S/ 00052053/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-01-2015r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości złożonej z dwóch działek, które stanowią integralną całość.

Działka nr 195/12, o pow. 1,1550 ha zabudowana czterema budynkami usługowomagazynowymi.

Działka nr 195/19, o pow. 0,0544 ha – droga dojazdowa.

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:

Cała nieruchomość składa się z nieregularnej działki gruntu ogrodzonej płotem betonowym i z siatki metalowej, na której znajdują się wybudowane w latach 70-tych budynki. Są to: magazyn zbożowy, budynek magazynowo-warsztatowy, stodoła, budynek magazynu paliw, budynek wagi.

Opis budynku magazynu zbożowego:

Budynek wolnostojący, parterowy, murowany z cegły ceramicznej pełnej. Dach dźwigary strunobetonowe i płyty prefabrykowane, kryty papą. Posadzki betonowe, wrota metalowe, wymienione w 2010 roku, ściany otynkowane. Budynek posiada instalację elektryczna i odgromową, ogólny stan średni.

Podstawowe dane techniczne budynku: p

owierzchnia użytkowa - 220 m²; powierzchnia zabudowy - 257 m²; kubatura - 1.155 m

 

3.

 

Opis budynku magazynowo-warsztatowego:

Budynek wolnostojący, parterowy, murowany z cegły wapiennej, szkielet żelbetowy prefabrykowany. Dach dźwigary strunobetonowe, kryty papą. Posadzka betonowa, wrota drewniane, otynkowany. Budynek posiada instalację elektryczną i odgromową, ogólny stan średni.

Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia użytkowa - 205 m²; powierzchnia zabudowy - 224m²; kubatura - 697 m

 

3.

 

Opis budynku stodoły:

Budynek wolnostojący, parterowy, murowany z cegły wapiennej, szkielet żelbetowy prefabrykowany. Dach dźwigary strunobetonowe, kryty eternitem. Posadzka betonowa, wrota metalowe, nieotynkowany. Budynek posiada instalację elektryczna i odgromową, ogólny stan średni.

Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia użytkowa - 320 m²; powierzchnia zabudowy - 344m²; kubatura - 2.240 m

 

3.

 

Opis budynku administracyjnego:

Budynek wolnostojący, parterowy, murowany z cegły wapiennej – tradycyjny. Dach jednospadowy, ocieplony, kryty papą. Okna i drzwi drewniane – tradycyjne, ściany otynkowane. Budynek posiada instalację elektryczną, odgromową i telefoniczną, ogrzewanie piecowe. Ogólny stan budynku średni.

Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia użytkowa - 60 m²; powierzchnia zabudowy - 84m²; kubatura - 275 m

 

3.

 

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich czterech budynków wynosi 805 m². Wszystkie wymagają napraw bieżących i konserwacyjnych.

Opis budynku magazynu paliw:

Budynek wolnostojący, parterowy, murowany z pustaka żużlowego – tradycyjny. Dach stropodach z płyty prefabrykowanej kryty papą, podłogi betonowe. Drzwi aluminiowe obite blachą. Budynek otynkowany, posiada instalację elektryczną.

Na wyposażeniu stacji znajdują się:

- 2 zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe o pojemności po 10m³

- 2 dystrybutory pod wiata metalową z instalacja technologiczną

Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia użytkowa - 20 m²; powierzchnia zabudowy - 24m²;

kubatura - 75 m

3.

Magazyn paliw nie jest użytkowany od 2004 r. – urządzenia nie są legalizowane, ogólny stan zły. Obok magazynu paliw znajduje się wybetonowane miejsce przeznaczone na skład węgla, aktualnie nie jest wykorzystywane.

Opis budynku wagi:

Budynek wolnostojący, parterowy, murowany z pustaka żużlowego – tradycyjny. Dach drewniany - jednospadowy kryty papą, podłoga betonowa, okna i drzwi drewniane – typowe. Budynek posiada instalacje elektryczną – waga nośność – 20 ton.

Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia użytkowa - 11 m²; powierzchnia zabudowy - 15m²;

kubatura - 47 m

3.

Waga aktualnie nie jest użytkowana i nie posiada legalizacji.

należących do dłużnika: Anna Zasina, Leszek Zasina

położonych: 98-275 Brzeźnio, Ostrów,

dla których Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgi wieczyste o numerach KW SR1S/00037376/8, KW SR1S/ 00052053/9

Suma oszacowania wynosi 181 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

KM 770/14, KM 2149/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00058925/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja

trzypokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,72 m², znajdującego się na III piętrze bloku, zlokalizowanego w centralnej części miasta – osiedle Kasztanowe. Do lokalu przynależy piwnica. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wodomierze oraz gniazda telewizji kablowej.

Opis pomieszczeń :

Pokój nr 1 z balkonem.

Podłoga – mozaika parkietowa, ściany malowane, okno drewniane, na balkonie – wylewka betonowa.

Pokój nr 2.

Podłoga – mozaika parkietowa, ściany tapetowane, okno drewniane.

Pokój nr 3.

Podłoga – mozaika parkietowa, ściany tapetowane, okno drewniane.

Kuchnia.

Podłoga - lentex na betonie, ściany malowane, obok zlewozmywaka na ścianie częściowo glazura, okno drewniane. Kuchnia gazowa i zlewozmywak.

Przedpokój.

Podłoga - mozaika parkietowa, ściany tapetowane, drzwi wejściowe – standardowe drewniane .

Łazienka.

Podłoga – wylewka betonowa, ściany tapetowane, wanna, umywalka.

WC.

Podłoga – wylewka betonowa, ściany tapetowane, sedes.

 

należącej do dłużnika:Krystyna Łuczak

położonej: 98-200 Sieradz, Grota Roweckiego 2/27,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00058925/5

Suma oszacowania wynosi 121 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 050,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 140,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>OPERAT SZACUNKOWY<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00030365/9 i SR1S/00055841/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-12-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części Sieradza, na osiedlu domów jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej. Składa się z prostokątnej działki nr 201/10, zabudowanej piętrowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, garaż w bryle budynku oraz działki nr 200/118 niezabudowanego paska gruntu tuż przy chodniku. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej, brama wjazdowa i furtka z elementów stalowych, działka zagospodarowana estetycznie zielenią. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych, remont i modernizacja wnętrz w 2000 r. W parterze znajduje się pokój dzienny z kominkiem i łazienka z wc. Na półpiętrze kuchnia, następnie na I piętrze są trzy sypialnie i łazienka z wc., zaś na kolejnym półpiętrze znajduje się pokój. Na poddaszu znajdują się dwa pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone dla potrzeb rekreacyjnych. W poziomie piwnicy mieści się garaż i trzy pomieszczenia gospodarcze. Wysokość piwnic 2,00 m. Ogólny stan nieruchomości średni.

Wyżej wymienione nieruchomości stanowią jedną gospodarczą całość.

należącej do dłużnika: Roman Barański, Celina Barańska

położonej: 98-200 Sieradz, Bohaterów Września 39,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgi wieczyste o numerach KW SR1S/00030365/9 i SR1S/00055841/1

.

Suma oszacowania wynosi 343 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 320,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 >>OPERAT SZACUNKOWY<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00023172/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-12-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek:

- działka nr 129 zabudowana siedliskiem wiejskim,

- działka nr 193 rolna niezabudowana.

 

Opis działki nr 129 o pow.0,1200 ha.

Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym i stodołą. Dojazd drogą gminną zakończony jest na rogu działki wycenianej nr 129. Brak wjazdu z drogi na działkę.

Opis budynku mieszkalnego.

Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, poddasze nie użytkowe, wybudowany około 1930 r. Powierzchnia użytkowa - 52 m², powierzchnia zabudowy - 60 m². Ogólny stan budynku zły. Podłogi, okna, drzwi i instalacje do wymiany. Budynek bez remontów – stan do remontu generalnego lub wyburzenia.

Opis budynku stodoły.

Budynek wybudowany około 1950 r - typowy, inwentarsko – składowy o pow. zabudowy 90.m2.Ogólny stan zły – ściany i dach uszkodzone. Obok stodoły znajduje się betonowa piwniczka i drewniana szopa, teren nieutwardzony porośnięty trawą. Obok budynku mieszkalnego stary zaniedbany sad, teren ogrodzony zniszczonym drewnianym płotem.

 

Opis działki niezabudowanej nr 193 o pow.0,2200 ha.

Działka położona około 1.000 m od siedliska, dojazd drogą krajową nr 14, ostatnie 150 m. droga polna. Kształt prostokąt wydłużony o wymiarach 10 m x 220 m, teren płaski, poziom kultury rolnej – średni - łąka.

 

należącej do dłużnika:Alojzy Wojtczak

położonej: 98-270 Złoczew, Bujnów,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00023172/7

Suma oszacowania wynosi 28 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00049087/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2014r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

nieruchomości zabudowanej o kształcie wydłużonego trapezu, krótszym bokiem o długości 24m graniczy z ulicą POW. Działka uzbrojona w sieć wodną i energetyczną, ogrodzenia metalową siatką na podmurówce. Teren płaski porośnięty starymi drzewami owocowymi i krzakami. W głębi kort ziemny tenisowy wybudowany w 2003r. We wschodniej granicy działki znajduje się niewielki murowany budynek magazynowogospodarczy. Stan budynku zły do wyburzenia.

 

należącej do dłużnika: Anna Zasina, Leszek Zasina

położonej: 98-200 Sieradz, POW 99, Sieradz,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00049087/2

Suma oszacowania wynosi 309 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>OPERAT SZACUNKOWY<<