OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00030365/9 i SR1S/00055841/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-12-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części Sieradza, na osiedlu domów jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej. Składa się z prostokątnej działki nr 201/10, zabudowanej piętrowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, garaż w bryle budynku oraz działki nr 200/118 niezabudowanego paska gruntu tuż przy chodniku. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej, brama wjazdowa i furtka z elementów stalowych, działka zagospodarowana estetycznie zielenią. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych, remont i modernizacja wnętrz w 2000 r. W parterze znajduje się pokój dzienny z kominkiem i łazienka z wc. Na półpiętrze kuchnia, następnie na I piętrze są trzy sypialnie i łazienka z wc., zaś na kolejnym półpiętrze znajduje się pokój. Na poddaszu znajdują się dwa pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone dla potrzeb rekreacyjnych. W poziomie piwnicy mieści się garaż i trzy pomieszczenia gospodarcze. Wysokość piwnic 2,00 m. Ogólny stan nieruchomości średni.

Wyżej wymienione nieruchomości stanowią jedną gospodarczą całość.

należącej do dłużnika: Roman Barański, Celina Barańska

położonej: 98-200 Sieradz, Bohaterów Września 39,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgi wieczyste o numerach KW SR1S/00030365/9 i SR1S/00055841/1

.

Suma oszacowania wynosi 343 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 320,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 >>OPERAT SZACUNKOWY<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00023172/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-12-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek:

- działka nr 129 zabudowana siedliskiem wiejskim,

- działka nr 193 rolna niezabudowana.

 

Opis działki nr 129 o pow.0,1200 ha.

Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym i stodołą. Dojazd drogą gminną zakończony jest na rogu działki wycenianej nr 129. Brak wjazdu z drogi na działkę.

Opis budynku mieszkalnego.

Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, poddasze nie użytkowe, wybudowany około 1930 r. Powierzchnia użytkowa - 52 m², powierzchnia zabudowy - 60 m². Ogólny stan budynku zły. Podłogi, okna, drzwi i instalacje do wymiany. Budynek bez remontów – stan do remontu generalnego lub wyburzenia.

Opis budynku stodoły.

Budynek wybudowany około 1950 r - typowy, inwentarsko – składowy o pow. zabudowy 90.m2.Ogólny stan zły – ściany i dach uszkodzone. Obok stodoły znajduje się betonowa piwniczka i drewniana szopa, teren nieutwardzony porośnięty trawą. Obok budynku mieszkalnego stary zaniedbany sad, teren ogrodzony zniszczonym drewnianym płotem.

 

Opis działki niezabudowanej nr 193 o pow.0,2200 ha.

Działka położona około 1.000 m od siedliska, dojazd drogą krajową nr 14, ostatnie 150 m. droga polna. Kształt prostokąt wydłużony o wymiarach 10 m x 220 m, teren płaski, poziom kultury rolnej – średni - łąka.

 

należącej do dłużnika:Alojzy Wojtczak

położonej: 98-270 Złoczew, Bujnów,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00023172/7

Suma oszacowania wynosi 28 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00049087/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2014r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

nieruchomości zabudowanej o kształcie wydłużonego trapezu, krótszym bokiem o długości 24m graniczy z ulicą POW. Działka uzbrojona w sieć wodną i energetyczną, ogrodzenia metalową siatką na podmurówce. Teren płaski porośnięty starymi drzewami owocowymi i krzakami. W głębi kort ziemny tenisowy wybudowany w 2003r. We wschodniej granicy działki znajduje się niewielki murowany budynek magazynowogospodarczy. Stan budynku zły do wyburzenia.

 

należącej do dłużnika: Anna Zasina, Leszek Zasina

położonej: 98-200 Sieradz, POW 99, Sieradz,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00049087/2

Suma oszacowania wynosi 309 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>OPERAT SZACUNKOWY<<