OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00053784/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2017r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Sieradzu I Wydział Cywilny 98-200 SIERADZ, Al. Zwycięstwa 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zlokalizowanej w zachodniej części miasta Sieradza, przy ulicy P.O.W. Dojazd dobry drogą krajową nr 12 na Kalisz o nawierzchni asfaltowej oraz od ulicy Krętej, najbliższe otoczenie - domy jednorodzinne mieszkalne i budynki usługowe.

Nieruchomość składa się z działki o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowanej od frontu jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wraz z trzema komórkami gospodarczymi.

 

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym z jedną wspólną ścianą z

sąsiednim budynkiem, wybudowany w technologii tradycyjnej, w 1950 roku.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa - 36 m²

Powierzchnia zabudowy - 40 m²

Ogrzewanie - piec typu grzybek w pokoju, kuchnia węglowa w kuchni

Instalacje - elektryczna i wodno – kanalizacyjna miejska,

W budynku znajdują się 2 pokoje i kuchnia, wysokość pomieszczeń 2,00 m. Wc drewniane na

podwórku.

Ogólny stan pomieszczeń poniżej średniego.

Do budynku dobudowano trzy komórki gospodarcze, bez instalacji elektrycznej i wodnej, dach kryty

papą.

 

należącej do dłużnika:KRZYSZTOF KACZMAREK

położonej: 98-200 Sieradz, P.O.W. 189, Sieradz,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00053784/9 [NKW: SR1S/00053784/9]

 

 

Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 15 10204564 2016 0000 2012 3616 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00023636/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja 5/6 niewydzielonej części nieruchomości składających się z 3 działek zlokalizowanych w miejscowości Stok Nowy. Działka o kształcie prostokątnym zlokalizowana w m. Stok Nowy nr 6, dojazd drogą asfaltową. Od strony drogi zlokalizowane jest siedlisko mieszkalne, w głębi grunty rolne.

Siedlisko o powierzchni 0,1400 ha zabudowane jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem inwentarsko– składowym i gospodarczym.

Działaka nr 30 o pow. 08,400ha zabudowana siedliskiem

 

Opis budynku mieszkalnego :

Budynek wolnostojący, parterowy z nieużytkowym poddaszem wybudowany metodą tradycyjną w

latach 70 – tych.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa - 90 m²

Powierzchnia zabudowy - 98 m²

Ogrzewanie - piece typu grzybek w pokojach,

Instalacje - elektryczna i wodna z sieci wiejskiej,

Pomieszczenia:

W budynku znajduje się kuchnia, 3 pokoje, sień , pomieszczenie gospodarcze i weranda. W budynku

brak łazienki, wc drewniane znajduje się przy stodole.

Budynek stan ogólny – poniżej średniego.

Opis budynku inwentarsko składowego

Budynek typowy o powierzchni zabudowy 240 m², wybudowany w latach 80-tych z pustaka. Dach

dwuspadowy kryty eternitem, posadzka wylewka betonowa, wrota drewniana, instalacja elektryczna.

Wewnątrz jest pomieszczenie inwentarskie i magazynowe.

Budynek posiada instalację elektryczną.

Ogólny stan średni.

Opis budynku gospodarczego:

Budynek typowy o powierzchni zabudowy 180 m², wybudowany w latach 80-tych z pustaka. Dach kryty

eternitem, posadzka wylewak betonowa. Wewnątrz znajduje się 2 pomieszczenia gospodarcze oraz letnia kuchnia.

Suma oszacowania wynosi 113,200 zł, zaś cena wywołania jest róana 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84,900 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 11,320 zł

Opis działek rolnych.

Działka nr 4 o powierzchni 1,7600 ha:

Działka o kształcie prostokątnym zlokalizowana po przeciwnej stronie siedliska – grunt orny, klasa

użytków RVI, Ls V, N. Dojazd drogą asfaltową, najbliższe otoczenie działki rolne.

Suma oszacowania wynosi 43,100 zł, zaś cena wywołania jest róana 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32,325 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 4,310 zł.

Działka nr 61/2 o powierzchni 1,8724 ha:

Działka o kształcie prostokątnym, zlokalizowana około 2 km od siedliska ? – las iglasty i samosiejka

brzozy i sosny około 10 letnie, klasa użytków RVI, Ls V, brak drzew w wieku rębności. Dojazd drogą

polną, najbliższe otoczenie działki rolne i leśne.

 

Suma oszacowania wynosi 45,900 zł, zaś cena wywołania jest róana 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34,425zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 4,590 zł.

 

należącej do dłużnika:JAROSŁAW SŁODOWY

położonej: 98-235 Błaszki, Stok Nowy,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00023636/8

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SR1S/00009839/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Mikołajewice. Jest to prostokątna działka gruntu zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 176,17m², budynkiem garażowym, budynkiem inwentarsko – składowym oraz wiatą.

 

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, z użytkowym poddaszem wybudowany metodą tradycyjną. Ogrzewanie - instalacja CO, piec na miał. Instalacje - elektryczna, wodna z sieci wiejskiej, kanalizacyjna - szambo własne betonowe 7m³.

W budynku znajdują się pomieszczenia:

Piwnica - kotłownia i 3 pomieszczenia gospodarcze.

Parter - salon, pokój dzienny, kuchnia, łazienka oraz sień.

Poddasze - 3 pokoje, garderoba, łazienka, komunikacja.

Stan ogólny - średni.

Opis budynku inwentarsko-składowego:

Budynek typowy o powierzchni zabudowy 170 m², wybudowany w latach 70-tych, ściany z pustaka. Dach dwuspadowy kryty papą, posadzka wylewka betonowa, wrota drewniana. Wewnątrz jest pomieszczenie inwentarskie i magazynowe. Budynek posiada instalację elektryczną. Ogólny stan średni.

 

Opis budynku garażowego z letnią kuchnią:

Budynek typowy o powierzchni zabudowy 100 m², wybudowany w latach 90-tych, ściany z pustaka, ocieplone. Dach dwuspadowy kryty eternitem, posadzka wylewka betonowa, wrota drewniana. Wewnątrz jest letnia kuchnia oraz dwa pomieszczenia garażowe. Budynek posiada instalację elektryczną wodną. Ogólny stan średni.

Opis wiaty:

Wiata o powierzchni zabudowy 125 m², wybudowany w latach 90-tych. Trzy ściany z pustaka, dach dwuspadowy kryty eternitem, posadzka wylewka betonowa, wrota drewniane. Wewnątrz znajdują się cztery garaże na maszyny rolnicze. Budynek posiada instalację elektryczną i wodną. Ogólny stan średni.należącej do dłużnika:Zbigniew Gałęzki

położonej: 98-290 Warta, Mikołajewice 2,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00009839/7

Suma oszacowania wynosi 271 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 181 133,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>> OPERAT SZACUNKOWY<<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SR1S/00011274/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2017r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja 14/16 niewydzielonej części nieruchomości w postaci dwukondygnacyjnej kamienicy z dwunastoma lokalami mieszkalnymi i dwoma lokalami użytkowymi. Granice działki określone są ścianami kamienicy, dwóch oficyn i murowanych komórek.

 

Opis budynku:

Budynek dwukondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, wybudowany metodą tradycyjną w 1938 r. W 2001 r. wykonano remont który obejmował pokrycie dachu papą włącznie z obróbkami blacharskimi oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Stan techniczny budynku średni.

 

należącej do dłużnika:Leszek Zasina, Anna Zasina

położonej: 98-235 Błaszki, PLAC LEONA SULWIŃSKIEGO 4, Błaszki,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00011274/5

Suma oszacowania wynosi 430 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 933,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 040,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 32 11301017 0021 1001 4490 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>OPERAT SZACUNKOWY<<