OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00011408/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Borysławice, leżącej na obrzeżach Błaszek. Nieruchomość składa się z ogrodzonej działki zabudowanej w głębi budynkiem mieszkalnym z dobudowaną drewnianą szopą. Budynek znajduje się w południowej granicy działki. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, wybudowany około 1960 r. Pomieszczenia: - 1 pokój z kuchnią, bez łazienki.Aktualnie nie jest zamieszkały. Okna, drzwi, instalacje, podłogi i dach zniszczone, do wymiany. Ogólny stan zły, do remontu kapitalnego.

należącej do dłużnika: Adam Sośnicki

położonej: 98-235 Błaszki, Borysławice 24,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00011408/4

Suma oszacowania wynosi 46 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 725,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 630,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w

Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI(dom+działka)

w Kłocku(gm. Sieradz)

nr KW SR1S/00039363/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-03-2014r. o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja:

 

nieruchomości zabudowanej, nr działek - 65/3, 65/5 i 212/3, o łącznej powierzchni 0,9065 ha.

 Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w centrum m. Kłocko, położonej jest na południowym skraju Sieradza. Cała nieruchomość składa się z zabudowanej działki nr 65/3 (budynek mieszkalny i garaż) i 2 działek niezabudowanych nr 65/5 i 212/3.

 

Opis działki nr 65/3 o pow. 0,0445 ha:

Działka zlokalizowana przy drodze asfaltowej, najbliższe otoczenie podobne budynki mieszkalne. Działka o kształcie prostokąta zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażem. Teren ogrodzony płotem z cegły i prętów metalowych, z boków betonowe płyty prefabrykowane, brama metalowa, obok budynku położono kostkę polbruk. Działka zagospodarowana estetycznie iglakami i zielenią.

Opis budynku mieszkalnego :

Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem, wykonywany metodą tradycyjną w latach 90-tych.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia całkowita - 197,1 m²

Powierzchnia użytkowa - 150 m² w tym: gospodarcza 43,0 m²

Pomieszczenia:

Parter - 2 pokoje + kuchnia + przedsionek + hall + WC . W przyległej części gospodarczej kotłownia i dwa pomieszczenia gospodarcze.

Poddasze: - 3 pokoje, łazienka, garderoba, przedpokój.

Opis garażu:

Budynek parterowy wybudowany w latach 90-tych, o powierzchni zabudowy 24 m². Ściany z pustaków, dach drewniany kryty blachą, na podłodze glazura.

Opis niezabudowanej działki nr 65/5, o pow. 0,3611 ha:

Działka położona w głębi za zabudowaniami, teren podmokły, obok rów z wodą. Aktualnie na działce rośnie 9 starych - 50 letnich drzew jabłoni i 1 grusza.

 

Opis niezabudowanej działki nr 212/3, o pow. 0,5009 ha:

Działka położona przy drodze asfaltowej, w odległości około 1 km m od działki nr 65/3. Kształt prostokąt wydłużony o wymiarach 27 m x 185 m. Aktualnie na działce uprawiane jest zboże.

 

należącej do dłużnika: Artur Leginowicz i Renata Leginowicz

położonej: 98-200 Sieradz, Kłocko,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00039363/8

Suma oszacowania wynosi 264 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 176 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 480,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu, Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>OPERAT SZACUNKOWY<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00042879/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2014r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości w postaci niezabudowanej działki nr 423 o pow. 1,5720 ha - kształt prostokątny o szerokości 60m x 262m, teren płaski niezmeliorowany, działka zaniedbana, nieużytkowana od 5 lat.

 

należącej do dłużnika: Maciej Ciesielski

położonej: 98-290 Warta, Mogilno,

dla której

Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00042879/2

Suma oszacowania wynosi 15 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

11 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 580,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 UWAGA: licytacja dotyczy jedynie działki niezabudowanej nr 423.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

 

  

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00047955/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-03-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja: nieruchomości składającej się z dwóch działek:

- działka nr 291, o pow. 1,4000 ha - grunt rolny,

- działka nr 305/2, o pow. 1,5204 ha – grunt budowlany, zabudowany trzema budynkami usługowo-magazynowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1.175 m².

 

Opis działki nr 305/2, o powierzchni 1,5204 ha.

Działka o kształcie prostokątnym, ogrodzona płotem z metalowej siatki na stalowych słupkach, grunt częściowo utwardzony betonowymi płytami, oświetlony. Uzbrojenie - sieć energetyczna z własną rozdzielnią i sieć wodna z własnej studni głębinowej. Sieć kanalizacyjna do własnego szamba. W centralnej części działki zlokalizowano budynki usługowo-magazynowe przeznaczone do obsługi rolnictwa.

1. Budynek magazynu zboża z suszarnią.

Budynek wolnostojący, wybudowany około 1939 roku, składa się z 2-ch części:

- pierwsza o wysokości 4,5 m, magazyn zboża z poddaszem magazynowym

- druga o wysokości 12 m z 1970 roku z zamontowanymi czterema metalowymi silosami typu BIN 30 ton i bębnową suszarnią olejową.

Powierzchnia zabudowy 990 m².

Powierzchnia użytkowa magazynu 802 m².

Kubatura 5320 m3.

Część magazynowa - ściany z cegły ceramicznej, strop ceramiczny Klejna, dach drewniany kryty blachą, podłoże wylewka betonowa.

Część z silosami - konstrukcja stalowa obudowana blachą. Do budynku dobudowano rampę z metalowym koszem do zsypywania zboża. Transport zboża systemem metalowych podajników. Wewnątrz zamontowano linie do czyszczenia i suszenia zboża. W budynku znajduje się podstacja energetyczna z szafami sterowniczymi do zasilania wszystkich budynków na nieruchomości.

Opis stanyu technicznego:

Budynek w 2002 roku był remontowany. Wymieniono pokrycie dachu i dokonano napraw bieżących instalacji. Aktualnie budynek od dwóh lat nie jest użytkowany, ściany zawilgocone, widać ubytki i pęknięcia tynku, uszkodzone przewody energetyczne. Maszyny i urządzenia nie były uruchamiane podczas wizji lokalnej i nie są wyceniane. Ogólny stan techniczny poniżej średniego.

2. Budynek biurowy.

Budynek wolnostojący, zlokalizowany obok bramy wjazdowej, dwukondygnacyjny, z dobudowanym pomieszczeniem wagi, wybudowany w latach 70-tych.

Powierzchnia zabudowy - 132 m²

Powierzchnia użytkowa - 103 m²

Kubatura - 626 m 3

Ściany z cegły, strop żelbetowy, dach stropodach kryty blachą. Instalacje: - elektryczna, wodnokanalizacyjna, CO i telefoniczna. Na parterze są 4 pokoje, korytarz i WC. Na piętrze dwa pomieszczenia biurowe.

Opis stanu technicznego:

W 2001 roku wymieniono pokrycie dachu i dokonano remontu bieżącego pomieszczeń. Aktualnie budynek zaniedbany, instalacje, okna i drzwi do wymiany. Ogólny stan poniżej średniego. Waga bez legalizacji.

3. Budynek magazynu nawozów.

Budynek wolnostojący z lat 70-tych, o wysokości 6 m.

Powierzchnia zabudowy - 308 m²

Powierzchnia użytkowa - 270 m²

Kubatura - 1.848 m 3

Ściany z pustaków żużlowych, dach drewniany kryty papą, posadzka betonowa, instalacja elektryczna.

Opis stanu technicznego:

W 2012 roku wymieniono pokrycie dachowe i dokonano remontu bieżącego. Ogólny stan średni.

 

4. Budynek pomocniczy

– magazyn paliw, zlokalizowany w głębi działki. Ściany z płyt betonowych i cegły, dach żelbetowy kryty eternitem, o powierzchni zabudowy 72 m². Budynek nie jest użytkowany od kilku lat, stan zaniedbany. W głębi działki znajduje się dawny budynek chlewni. Ściany z desek na podmurówce betonowej. Budynek nie jest użytkowany od wielu lat, stan bardzo zły do rozbiórki. Razem powierzchnia użytkowa trzech podstawowych budynków 1.175 m². Na nieruchomości do 2011 r. prowadzona była działalność handlowo – magazynowa – sprzedaż pasz i nawozów dla rolnictwa. Aktualnie nieruchomość nie jest użytkowana.

 

Opis działki rolnej nr 291, o powierzchni 1,4000 ha.

 

Działka zlokalizowana obok działki nr 305/2, dojazd drogą utwardzoną, kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski, grunt zmeliorowany, w granicy drogi sieć wodna. W rogu działki przy jej południowej stronie znajduje się betonowy słup energetyczny sieci 15kW z transformatorem i skrzynką energetyczną

– własność Zakładu Energetycznego.

 

 

należącej do dłużnika:Anna Zasina, Leszek Zasina

położonej: 98-290 Warta, Wola Zadąbrowska,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00047955/4

Suma oszacowania wynosi 300 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

200 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 060,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<