OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SR1S/00028081/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2016r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Chajew.
Nieruchomość składa się z siedliska mieszkalnego na działce nr 138 i 4 działek rolnych niezabudowanych.

Opis zabudowanej działki nr 138 o powierzchni 0,5400 ha.:

Działka o kształcie prostokątnym zabudowana od frontu siedliskiem składającym się z budynku mieszkalnego i gospodarczego. Dojazd lokalną drogą asfaltową. Teren ogrodzony od frontu płotem z cegły klinkierowej z metalowymi prętami, z boku płyty prefabrykowane, podwórko - utwardzona ziemia.
Uzbrojenie - energia elektryczna i wodna z sieci, szambo własne betonowe.

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, wybudowany w 1975r., rozbudowany w 2009r. Zakończenie rozbudowy nie zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego. Właściciel posiada dokumentację techniczną budynku.
Powierzchnia użytkowa - 281 m²
Powierzchnia zabudowy - 165 m²

Pomieszczenia:
Piwnica – kotłownia, pralnia, pokój, kuchnia, wc.
Parter – salon, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i spiżarnia.
Piętro – 5 pokoi, łazienka z wc, przedpokój i garderoba.

Opis budynku gospodarczego:

Budynek parterowy, dach kryty eternitem, ściany murowane z bloczków, wybudowany w latach 70-tych, przebudowany w 2013r. ze stodoły, o powierzchni zabudowy 200 m². W budynku są 3 stanowiska warsztatowe.
Suma oszacowania wynosi 164 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 109 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 490,00zł.

Opis gruntów rolnych niezabudowanych: 

Opis działki nr 95 o powierzchni 0,4100 ha:

Działka zlokalizowana w głębi za działką zabudowaną nr 138, kształt prostokąt wydłużony, dojazd drogą polną, teren płaski, niezmeliorowany, łąka.
Suma oszacowania wynosi 5 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 540,00zł.

Opis działki nr 96 o powierzchni 0,4100 ha:

Działka zlokalizowana obok działki nr 95, kształt prostokąt wydłużony, dojazd drogą polną, teren płaski, niezmeliorowany, łąka.
Suma oszacowania wynosi 5 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 540,00zł.

Opis działki nr 924/2 powierzchni 0,2800 ha:

Działki nr 924/2 i 925/2 zlokalizowane obok siebie, łąki teren podmokły, dojazd drogą polną.
Suma oszacowania wynosi 3 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330,00zł.

Opis działki nr 925/2 o powierzchni 0,2800 ha:

Działki nr 924/2 i 925/2 zlokalizowane obok siebie, łąki teren podmokły, dojazd drogą polną.
Suma oszacowania wynosi 3 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330,00zł.

należącej do dłużnika: ********, *********
położonej: 98-277 Brąszewice,
dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00028081/7

Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W tytule przelewu należy wskazać nr działki.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>OPERAT SZACUNKOWY<<