OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00058995/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2015r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej na obrzeżach Sieradza, w początkowym odcinku ulicy Sadowej. Nieruchomość składa się z prostokątnej działki o szerokości 42 m ogrodzonej płotem z metalowych przęseł, na betonowej podmurówce z metalową bramą automatyczną, zbudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią socjalno-biurową. Frontowa część działki i teren wokół budynku są utwardzone kostką betonową (ok. 3.000m2),oświetlenie słupowe na wysięgnikach. Uzbrojenie - miejska sieć elektryczna i wodno - kanalizacyjna. Kanalizacja deszczowa do otwartego zbiornika znajdującego się w głębi działki.

Opis budynku:

Budynek wolnostojący, murowany, w części magazynowo-produkcyjnej parterowy, w części socjalno - biurowej dwukondygnacyjny, oddany do użytkowania w marcu 2011r.

Opis budynku – część magazynowo-produkcyjna:

Jest to hala o wysokości składowania 4,25 m, funkcjonalnie połączona z częścią socjalno-biurową, znajdującą się na froncie budynku.

Pomieszczenia:

Parter – hol, pomieszczenia handlowe, kasowe, łazienka z WC, pomieszczenia porządkowe, pokój socjalny, korytarz, szatnie i kotłownia.

Piętro – hol, 2 pokoje biurowe, sekretariat, pomieszczenie socjalne, łazienka z WC, archiwum, księgowość i sala konferencyjna.

Ogólny stan dobry.

 

należącej do dłużnika:"ROMART" Sp.j. Roman Barański, Artur Leginowicz

położonej: 98-200 Sieradz, ul. Sadowa 3a,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00058995/6

Suma oszacowania wynosi 1 515 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 136 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 151 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00064795/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-10-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 342 znajdującego się na III piętrze budynku usługowo - mieszkalnego zlokalizowanego w centrum Sieradza przy trasie wylotowej na Wrocław. Budynek 6-cio kondygnacyjny, wykonany w 2001r. Lokal posiada powierzchnię użytkową 114,33 m² oraz powierzchnię pomieszczeń przynależnych należących do części wspólnych właścicieli. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Lokal posiada wodomierze oraz gniazda telewizji kablowej. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, otwartej kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc.

 

należącej do dłużnika:Edyta Kałuzińska-Piątek

położonej: 98-200 Sieradz, Jana Pawła II 52/342, Sieradz,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00064795/9

Suma oszacowania wynosi 298 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00049087/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości zabudowanej o kształcie wydłużonego trapezu, krótszym bokiem o długości 24m graniczy z ulicą POW. Działka uzbrojona w sieć wodną i energetyczną, ogrodzenia metalową siatką na podmurówce. Teren płaski porośnięty starymi drzewami owocowymi i krzakami. W głębi kort ziemny tenisowy wybudowany w 2003r. We wschodniej granicy działki znajduje się niewielki murowany budynek magazynowogospodarczy. Stan budynku zły do wyburzenia.

należącej do dłużnika:Anna Zasina, Leszek Zasina

położonej: 98-200 Sieradz, POW 99, Sieradz,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00049087/2

Suma oszacowania wynosi 309 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 206 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>OPERAT SZACUNKOWY<<

KM 1784/13, KM 2078/13, KM 2079/13, KM 2080/13, KM 2081/13, KM 2082/13, KM 2184/13, KM 884/14, KM 2247/14, KM 2523/14.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00023172/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-06-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek:

- działka nr 129 zabudowana siedliskiem wiejskim,

- działka nr 193 rolna niezabudowana.

 

Opis działki nr 129 o pow.0,1200 ha.

Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym i stodołą. Dojazd drogą gminną zakończony jest na rogu działki wycenianej nr 129. Brak wjazdu z drogi na działkę.

Opis budynku mieszkalnego.

Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, poddasze nie użytkowe, wybudowany około 1930 r. Powierzchnia użytkowa - 52 m², powierzchnia zabudowy - 60 m². Ogólny stan budynku zły. Podłogi, okna, drzwi i instalacje do wymiany. Budynek bez remontów – stan do remontu generalnego lub wyburzenia.

Opis budynku stodoły.

Budynek wybudowany około 1950 r - typowy, inwentarsko – składowy o pow. zabudowy 90.m2.Ogólny stan zły – ściany i dach uszkodzone. Obok stodoły znajduje się betonowa piwniczka i drewniana szopa, teren nieutwardzony porośnięty trawą. Obok budynku mieszkalnego stary zaniedbany sad, teren ogrodzony zniszczonym drewnianym płotem.

 

Opis działki niezabudowanej nr 193 o pow.0,2200 ha.

Działka położona około 1.000 m od siedliska, dojazd drogą krajową nr 14, ostatnie 150 m. droga polna. Kształt prostokąt wydłużony o wymiarach 10 m x 220 m, teren płaski, poziom kultury rolnej – średni - łąka.

 

należącej do dłużnika:Alojzy Wojtczak

położonej: 98-270 Złoczew, Bujnów,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00023172/7

Suma oszacowania wynosi 28 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 866,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 830,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<