OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00053784/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zlokalizowanej w zachodniej części miasta Sieradza, przy ulicy P.O.W. Dojazd dobry drogą krajową nr 12 na Kalisz o nawierzchni asfaltowej oraz od ulicy Krętej, najbliższe otoczenie - domy jednorodzinne mieszkalne i budynki usługowe.

Nieruchomość składa się z działki o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowanej od frontu jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wraz z trzema komórkami gospodarczymi.

 

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym z jedną wspólną ścianą z

sąsiednim budynkiem, wybudowany w technologii tradycyjnej, w 1950 roku.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa - 36 m²

Powierzchnia zabudowy - 40 m²

Ogrzewanie - piec typu grzybek w pokoju, kuchnia węglowa w kuchni

Instalacje - elektryczna i wodno – kanalizacyjna miejska,

W budynku znajdują się 2 pokoje i kuchnia, wysokość pomieszczeń 2,00 m. WC drewniane na

podwórku.

Ogólny stan pomieszczeń poniżej średniego.

Do budynku dobudowano trzy komórki gospodarcze, bez instalacji elektrycznej i wodnej, dach kryty

papą.

 

należącej do dłużnika:KRZYSZTOF KACZMAREK

położonej: 98-200 Sieradz, P.O.W. 189, Sieradz,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00053784/9 [NKW: SR1S/00053784/9]

 

Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 1020 4564 0000 5902 0075 6817 najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.